Draai voor klassieke weergave

Over de palliatieve-zorg-kinder pagina

Palliatieve zorg voor kinderen onderscheidt zich van de begeleiding en ondersteuning van ernstig zieke volwassenen. De variëteit van de ziektes is groter, het verloop minder geleidelijk. Gaat het bij volwassenen in hoofdzaak om mensen met kanker (75%), bij kinderen is dat percentage veel minder groot (30%). In de praktische zorgverlening gaat het altijd om ‘het kind plus…’.

Laatste update:
26 november 2021

Over de beheerder

Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de Palliatieve Zorg Kinder Startpagina:

Contact met de beheerder